Подкрепа

Харалан Александров

Кандидатурата на Емил Попов за кмет на община Дряново е един от малкото поводи за оптимизъм на безрадостния фон на българската провинция в навечерието на местните избори. Наред с безспорните си и доказани качества на предприемач, мениджър и общественик, Емил е сред малкото български лидери, които имат ясна и категорична визия за развитието на своята общност и капацитет да я осъществят. От неговата предизборна програма и от разговорите ми с него се убедих, че споделяме общо разбиране за отношенията между хората в благополучните общности:

Жизнената общност насърчава развитието на всеки от своите членове, като предоставя многообразие от възможности на индивидите да реализират себе си чрез приноси към благополучието на групата. Здравата общност се стреми да постигне баланс между съревнователност и сътрудничество, като хармонизира целите на индивидите и целите на общността чрез етичен дебат. Жизнената общност управлява социалните неравенства и напрежения чрез поддържане на публичен дебат по въпросите на справедливостта, свободата и солидарността. Здравата общност толерира различията между хората и ги оползотворява като ресурс за развитие. Жизнената общност търси и намира творчески решения на предизвикателствата на живота, като се самоорганизира под различни форми и мобилизира ресурсите на своите членове и отношенията между тях.

Вдъхновен от този екологичен възглед за жизнената общност, Емил от години се стреми да мобилизира местните ресурси на Дряново и да привлича външна подкрепа в ключови за развитието сектори: бизнес, образование, култура, публична инфраструктура. В тези усилия той не просто следва най-добрите международни практика в управлението, но и славните възрожденските традиции на Дряново и на своя род. В хода на тази дългогодишна работа той изгради мрежа от приятели на общината с позиции и влияние в основните сфери на икономическия и обществен живот на страната. Тези хора са готови да инвестират средства и усилия в реализацията на амбициозната програма на Емил за превръщане на Дряново в просперираща община, осигуряваща високо качество на живот на своите граждани.

С всичко това Емил Попов вече се утвърди като лидер на промяната и развитието и силно се надявам тази негова роля да бъде разпозната и оценена от гражданите и официализирана на предстоящите избори. Искрено му желая да получи възможност да осъществи своята смела визия за бъдещето на Дряново, а на жителите на общината желая да участват активно в този обещаващ проект.

Новини

виж всички