Статии

Кмете, чувал ли си изобщо за планиране?

Тегленето на общински кредит трябва да е краен и много точно премерен ход.

 

На 29.02.2008 год. беше приет бюджета на Община Дряново по предложение на кмета Иван Николов. В него са заложени 622 хил. лева за капиталови разходи, от които 40 хил. лева за нова служебна кола на кмета, която той тутакси си закупи. В тези капиталови разходи са предвидени ремонт на улица ”Бачо Киро” в Дряново, на няколко обществени сгради, на парка пред стадиона, на междуселски пътища, предвидени бяха и други по-дребни капиталови разходи. За информация на гражданите ще кажа, че аз гласувах против този бюджет, не само заради новата кола на кмета.

От предложение на кмета до Общинския Съвет (от 16.06.2008 год.) се разбира, че на 17.04.2008 год., само месец и половина след приемането на бюджета и предвидените в него капиталови разходи, кметът е сключил договор с тревненската фирма ”Монолит-Т” ООД, която вече извърши неодобрен в бюджета ремонт на стадион ”Локомотив” за 102 хил. лева.

От същото предложение на кмета се разбира, че след (цитирам кмета) ”дълго водени преговори” (водени вероятно още по време на подготовката на бюджета) с Републиканска Пътна Инфраструктура е сключено споразумение, в резултат, на което общината трябва да похарчи непредвидени в бюджета близо 180 хил. лева за ремонт на тротоари по ул. ”Райна Княгиня” и ”Матей Преображенски”.

Пак от същото предложение се разбира, че предвидения в бюджета ремонт на ул. ”Бачо Киро” няма да струва 140 хил. лева, а ще струва почти 200 хил. лева, което е с почти 45% повече от заложеното. Абсурдно е да се смята, че хората на кмета са сгрешили или че цените са се вдигнали с 45% само за два-три месеца, очевидно друга е причината.

Пак от същото предложение се разбира, че кмета иска да се направи ремонт за близо 60 000 лева в болницата, във връзка с проект, за който той твърдеше, че общината няма да похарчи и един лев, а само ще добие ползи.

В одобрения бюджет за 2008 год. няма предвидени разходи за ремонт на градинки, но такива бяха направени много, което е хубаво, но въпросът е с какви пари – от бюджета на общината, където такива пари не са предвидени, или от целеви дарения за ремонт на градинки.

Първият голям проблем е, че веднага след приемането на бюджета се правят разходи и сключват договори, които не са предвидени в одобрения за 2008 год. бюджет и няма специално решение на Общинския Съвет за тяхното разрешаване. От тук следва извода, че кметът изобщо не планира от една страна, а от друга страна директно си превишава правата и изобщо не смята за необходимо да вземе разрешението на Общинския Съвет, както е по закон.

Пак в цитираното предложение, кметът предлага да се извършат още ремонти на улици в града, което също е хубаво, но отново не е предвидено в бюджета за 2008 год., а кметът предлага всички тези вече направени разходи, сключени договори и допълнителни ремонти на улици да се извършат с пари от банков кредит.

Вторият голям проблем е, че кметът не полага никакви усилия да привлича средства отвън по евро-програми, други донорски програми (има десетки, дори стотици такива), допълнителни целеви субсидии, специализирани фондове (като фонда за енергийна ефективност), дори спонсори, а иска да направи това с кредит за сметка на общината, по който ще трябва да се плащат такси и лихви, с които ще може да се направи още една цяла улица.

Причините кметът да иска да тегли кредит за неща, които биха могли да се финансират по всякакъв друг начин са:

• липсата на компетентност, опит и желание да се привлекат такива пари;

• тоталния контрол при изразходването на такива пари.

От действията на кмета до тук става ясно, че той не желае да бъде контролиран при харченето на пари и затова той предпочита да получи кредит и да го харчи както до сега, по начин, който сам прецени, а не да бъде подлаган на тотален контрол от страна на Европейския Съюз или други контролни органи.

Пак от поведението и действието на кмета става ясно, че той не е от тези дето ще полагат много усилия за привличане на външни пари в общината. Вместо това кметът предпочита да си упражнява лекарската професия. За да се привлекат външни пари са необходими огромни и постоянни усилия, тичане по много институции, среща с потенциални инвеститори и донори. На всички тях трябва да демонстрираш, че си осигурил максимална прозрачност в администрацията, която управляваш (защото никой не дава пари там, където няма гаранция как ще се изразходят) и много пъти да се помолиш по подходящия начин.

Като казах, че кметът трябва много пъти да се помоли на много места, ще отворя една друга скоба, а именно че нашият кмет Иван Николов не е свикнал да се моли, а се изживява като цар, на който всички са длъжни и трябва на него да му се молят.

Кмете, ако още не си разбрал, крайно време е да разбереш, че да си кмет не означава, че си цар, а означава, че си наемен работник на хората, които са те избрали и че не те на теб, а ти на тях трябва да им се молиш. Ти трябва постоянно да се молиш на десетки други институции и хора, които биха могли да предоставят или направят нещо за твоите избиратели, но като виждам колко си високомерен и колко си си повярвал, няма да заблуждавам дряновци, че ти би могъл да се помолиш на някого да помогне на дряновци.

И друг път съм казвал една народна мъдрост: от човек насила можеш да вземеш, но насила неможеш да му дадеш. Кмете нито аз, нито някой друг може насила да ти помогне за благоденствието на Дряново, ако ти не искаш. Но тук вече със страшна сила изникна един друг въпрос, вече дори и да искаш да ти се помогне, има едно категорично предварително условие – абсолютна и постоянна прозрачност.

Ето например за ремонта на покрива и фасадите на двете съблекални на стадион ”Локомотив” можеха да се намерят спонсори и да не се похарчи нито един общински лев. По същия начин както нашият колегата от ОС Тодор Георгиев организира националния турнир по футбол за деца в Дряново ”Искам да Бъда”, като събра пари от спонсори и не похарчи нито един общински лев, а Дряново (и ти кмете) спечели национална популярност – ама никой не се сети публично да благодари за това на Тодор Георгиев. Да де, ама ако, кмете, трябваше да намериш спонсори за този ремонт, ти трябваше да употребиш много сили и енергия за това, вместо да дадеш с лека ръка 102 хил. лева общински пари на тревненската фирма, с всичките обосновани подозрения, че има някаква далавера с тези пари, защото с тях се пооправиха покриви и фасади, а съблекалните останаха непипнати и мизерни.

Кмете, трябва да научиш един много важен урок. За всеки един инвестиционен (че и друг) разход на общината първо трябва да изпробваш поне 100 варианта дали тези пари не могат да се вземат от някъде отвън, без да се пипат бюджетните пари, и чак тогава да опираш до бюджета. А що се касае до използването на банков кредит, такъв трябва да се използва само ако вече не е останала друга възможност за изпълнението на проект, реализирането на който, ще промени нещо съществено в облика или статуса на града, което ще доведе до много повече гости, преки или непреки приходи и изгоди за общината, от където реално ще дойде изплащането на този кредит.

От друга страна, да се иска кредит за извършване на дейности, които в рамките на година и половина, биха могли без особени усилия да се финансират по европейски или други донорски програми, чрез специализирани фондове, чрез публично-частни партньорства или чрез спонсори, това ще бъде престъпление спрямо общината и нейните жители.

Още нещо, което сигурно повтарям за стотен път, харченето на всеки общински лев трябва да се прави с усещането, че това е последният лев, който имаме и да се прави отговорна преценка за ползата, ефективността и възвращаемостта на този похарчен лев. Само че от примерите, дадени само в този брой на вестника, се вижда, че ти, кмете, харчиш общинските пари абсолютно безотговорно и непрозрачно.

Кмете, аз те разбирам, че едва сега си даваш сметка, че откакто си кмет нищо не се е случило и ти се иска да направиш нещо значимо, но то не трябва да става по този грешен начин, ще трябва здраво да поработиш, да се излекуваш от високомерието и болното си его, и да го направиш по правилния начин.

Ще си позволя и една препоръка, кмете. Вместо да ходиш на мними командировки до морето, да вземеш да отидеш до Трявна и да се поучиш от техния опит, защото Трявна вече е изпреварила Дряново с 8-10 години в развитието си и нито веднъж не е теглила общински заем.

В заключение искам да се обърна и към всички граждани, че тази моя позиция срещу тегленето на общински заем не означава, че аз съм против благоустрояването на града. Напротив аз съм човека, който най-силно го иска и то не само за отделни негови улици и обществени сгради, както иска кмета, а за всички улици, градинки, обществени сгради и в Дряново и в селата. Това обаче не може да се постигне с набързо сглобено предложение за общински кредит, защото това решава проблема само за няколко улици, градинки и сгради и то само в града, след което общината ще блокира в тази посока за години, докато не изплати кредита. Това може да стане само с разработването на много проекти, с много тичане и многократно тропане по врати на много институции в страната и чужбина, привличането на всички успели и ентусиазирани дряновци да помогнат в тази кауза и всичко това трябва да се случва при абсолютна и постоянна прозрачност, защото иначе никой няма да се включи или ако някой се включи, много бързо ще се оттегли.

За съжаление обаче, нашият кмет не разбира, не е в състояние и не иска да направи всичко това.

Имам и един последен апел към всички колеги общински съветници, и той е по повод декларацията на кмета, че въпреки неспазените законови процедури отново ще внесе предложението за общински заем в Общинския Съвет. Колеги, решението за теглене на общински заем се взема с явно гласуване, което означава, че при нарушаване на закона отговорността няма да бъде колективна (тоест колективна безотговорност), а ще бъде персонална. И пак искам да напомня, че Закона за Общинския Дълг при теглене на общински заем предвижда дори провеждане на местен референдум, така че нека всеки сам поеме своята отговорност – аз своята позиция вече я декларирах.

Новини

виж всички