Статии

Много грубо лъжеш, кмете!

из интервю на кмета във в-к ”7 дни Дряново” от 04.07.2008 год.

 

Предизвикано от грубата лъжа на кмета по повод действие на Емил Попов срещу председателя на Общинския Съвет Ангел Димитров:

”Напълно нормално е да има обидени, но по този груб начин да изблъскаш председателя на ОбС с цел може би да седнеш на неговия стол е недопустимо да се случва.”

Кмете, там имаше повече от двадесет души, а и за всичко има запис. Как не те е срам да лъжеш, че съм блъскал председателя на Общинския съвет. Ти, кмете, явно толкова много си си повярвал, че си равен с бог, че си въобразяваш, че каквото кажеш то веднага се превръща в истина.

Кмете, сигурно много ти се иска да изкараш Емил Попов побойник, за да го принизиш в общественото мнение, но първо трябваше да поразпиташ за личността на Емил Попов, за да разбереш, че Емил Попов никога не е посягал на никого, дори и като дете и че принципите и аргументите на Емил Попов винаги са били по-силни и от най-грубата сила, за да има нужда да използва такава.

Но нека разкажа какъв беше поводът и какво се случи, защото досега истината грубо се изкривява, както от кмета, така и от в-к ”7 дни Дряново”.

Историята тръгва още от предходното заседание на ОС от 05.06.2008 год., когато е приет нов правилник за дейността на ОС, в който е предвидена почти двойно по-ниска заплата за председателя на ОС.

За тези, които не знаят, заплатата на председателя на ОС е 90% от заплатата на кмета (малко над 1 000 лева), а с новия правилник беше намалена на 50%.

Ходът на председателя на ОС, Ангел Димитров от НДСВ, за възстановяване на по-високата му заплата минаваше през Областния Управител, който също е от НДСВ, и в чиито правомощия е да върне новоприетия правилник за ново гласуване.

Двамата съпартийци действат съгласувано. Първо Областния Управител връща новия правилник за повторно гласуване с абсурдни аргументи, но това е друга тема, а Ангел Димитров внася заповедта на Областния Управител пет минути преди началото на заседанието на ОС, което е в абсолютно нарушение и на стария и на новия правилник. Все пак това бе включено в дневния ред с гласовете на мнозинство на кмета, като последна точка.

Когато дойде редът на последната точка, имаше гласове за отлагането, имаше гласове за незабавната му отмяна, аз се опитах да обясня, че мотивите на областния управител са несериозни и много бързо можем да минем по тях и да потвърдим правилника. През това време председателят Ангел Димитров се опитваше да насочи ОС към отмяна на правилника, на което аз най-накрая не издържах и се обърнах към него и му казах, че всичко това го прави, за да получи отново по висока заплата, но е редно първо да каже, като е получил 8 000 лева заплата от както е станал председател, какво е направил за града и с какво градът се е придвижил напред в резултат на неговата работа. Докато поставях тези въпроси, председателя вече беше обявил отстраняването ми от заседанието и беше обявил почивка, когато в отговор на моята нападка подхвърли нещо от сорта ”ами ти какво направи преди 14 години”, при което аз направих две-три крачки от мястото си и отидох пред него (а той беше прав на подиума, също на две-три крачки от мястото си) като енергично го подканях да довърши изречението си, за да го пратя в съдебна зала, но той си замълча, явно разбирайки, че нещата могат да се усложнят, ако каже нещо непремислено.

След това на излизане се обърнах към мнозинството и им казах, че нито те, нито кмета имат идея, стратегия и план какво да направят. След което напуснах заедно с Тодор Георгиев, след нас са напуснали Мариана Печеян, Петя Куманова и Шефкат Исин, а мнозинството са отменили новия правилник и са възстановили високата заплата на Ангел Димитров от над 1 000 лева, може би защото е направил много за града или защото още повече ще направи.

Кмете, нямаш представа, колко е приятно усещането, да нямаш нужда да лъжеш, но ти никога няма да го изпиташ.

Новини

виж всички