Статии

Предложение за прозрачност в дейността на Община Дряново

До

Общински Съвет Дряново

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за приемане на решение за осигуряване на прозрачност в дейността на Община Дряново

 

 

            Уважаеми Колеги Общински Съветници,

 

            Позовавайки се на:

 1. Личната ми кауза за осигуряване на тотална прозрачност в дейността на Общинската Администрация и Общинския Съвет в град Дряново, което да предизвика процес за въвеждане на тотална прозрачност в цялата държава, нещо което не еднократно съм декларирал по време на предизборната кампания и след това;
 2. Декларираното от Кмета Иван Николов, по време на предизборната кампания и след избирането му за кмет, осигуряване на прозрачност в работата на Общинска Администрация Дряново;
 3. Декларираното от повечето кандидати за кметове и общински съветници, по време на предизборната кампания и след това, намерение за осигуряване на прозрачност в работата на Общинска Администрация Дряново;
 4. Положената от Кмета и Общинските Съветници Клетва: ”Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Дряново и да работя за тяхното благоденствие.”;
 5. Растящото през годините на прехода недоверие към законодателната и изпълнителната власт в България, заради корупционни практики и злоупотреба с власт и обществени ресурси (финансови и имуществени);
 6. Многобройните и постоянни критики от страна на Европейския Съюз към България за проблеми с неефективното управление на бюджетните средства, липсата на прозрачност в дейността на институциите и ширещата се корупция по всички етажи на властта;
 7. Необходимостта от възстановяване на доверието от гражданите към местната законодателна и изпълнителна власт, че обществените ресурси (финансови и имуществени) се управляват ефективно и прозрачно и че са възприети практики, които възпрепятстват корупционни схеми;
 8. Възможността Община Дряново да бъде първата община в България, която да е осигурила максимална прозрачност в своята работа и управлението на публичните финанси и имущество, с което да даде пример и поведе в тази посока останалите общини и самото правителство.

 

 

            Предлагам на вашето внимание следното предложение за РЕШЕНИЕ:

Общински Съвет Дряново приема курс за осигуряване на пълна прозрачност при управлението на публичните финанси и имущество, като възлага на Кмета на Община Дряново да осигури:

 1. Ежедневно публикуване, в интернет страницата на Община Дряново, на всеки отделен приход, който е влязъл в Бюджета на Община Дряново и на всеки отделен разход, който е направен от Бюджета на Община Дряново.
 2. Публикуване, в интернет страницата на Община Дряново, на всички действащи договори, по които Община Дряново е страна.
 3. Публикуване, в интернет страницата на Община Дряново, в срок до три работни дни на всички нови сключени договори, по които Община Дряново е страна.
 4. На всеки първи работен ден от месеца, Кметът да публикува, в интернет страницата на Община Дряново, подписана от него самия декларация, че това са всички приходи, разходи, действащи и нови сключени договори за предходния месец.
 5. Тази практика да стартира от 01 Юли 2008 год.

 

 

 

Дряново, 11 Юни 2008 год.

 

С Уважение:

Емил Попов – Общински Съветник от Коалиция ”Дряново Да Бъде”

Новини

виж всички