Статии

За бизнесът, заетостта и доходите

или какво кметът трябва да направи, за да се развиват бизнесът, заетостта и доходите

 

Една община е толкова по-богата и хората в нея живеят толкова по-добре, колкото по-силен е бизнесът там. Точно за това основен приоритет на всеки един кмет трябва да бъде развитието на бизнеса. С развитието на бизнеса и конкуренцията, в това число и на пазара на труда, се увеличават и заетостта и доходите. Тези твърдения са в сила и за една държава.

Какво е положението в Дряново: кметът не комуникира с бизнеса, не насърчава и не работи за развиване на предприемачеството в общината, не подпомага разширяване бизнеса на съществуващите предприятия, дори напротив доведе до фалит общинската фирма ”Колю Фичето”, не извършва активен маркетинг за привличане на инвеститори, с две думи ”нищо не прави”.

За да започне бързо икономическо развитие на общината, кметът трябва да работи по няколко направления едновременно.

Първо: Кметът трябва да познава бизнесът на всяка една работеща фирма в общината, защото общината не е голяма, и непрекъснато да ги подпомага и насърчава за тяхното стабилно развитие в дългосрочен план. Кметът трябва да осигури най-благоприятните и облекчени условия за административното обслужване на фирмите в общината и да не им създава и минимални проблеми или забавяния. Кметът трябва да намира своевременно решение за всяка нужда или проблем на една фирма.

Второ: Кметът трябва да създаде всички условия за развитие и насърчаване на предприемачеството в Дряново, в т.ч. стартирането на дребни бизнеси, защото микро и малкия бизнес в световен и национален мащаб осигуряват между 2/3 и 3/4 от заетостта и доходите.

Трето: Кметът трябва да води протекционистична политика по отношение на дряновските фирми и винаги да им осигурява ангажираност поне като подизпълнители, когато обществени поръчки на общината се печелят от фирми, които не са дряновски.

Четвърто: Кметът трябва да прави презентация на бизнеса в общината на всички подходящи изложения и инвестиционни форуми лично, за да осигурява нови партньори на дряновските фирми и да привлича нови потенциални инвеститори в общината.

Пето: Кметът лично трябва да се среща с търговските палати, търговските аташета и посланици на страните с най-активен инвестиционен интерес към България, за да успее да привлече инвеститори за малки и средни предприятия, които да направят инвестициите си в Дряново.

Шесто: Кметът трябва да може да разговаря адекватно с всеки един бизнесмен от общината и потенциален инвеститор, за да може да спечели и поддържа доверието му, че бизнесът му ще се развива на подходящо и стабилно място, за да не го напуска.

Има и още много други важни неща, но с тези трябва да се започне веднага. Иначе няма да се справим с увеличаващата се безработица, намаляващите доходи и изселването на младите и активни дряновци.

Ако тези мерки се предприемат веднага, безработицата ще се преодолява с доста бързи темпове, но що се касае за доходите те ще започнат да се увеличат чуствително, когато безработицата спадне под 4-5%, когато дряновските фирми се модернизират в по-голяма степен, когато се увеличи производителността на труда и не на последно място, когато се създаде известна конкуренция между фирмите за работната ръка в общината, за да започнат да се изплащат по-справедливи за вложения труд възнаграждения.

Това, което може да донесе съществена заетост и увеличаване на доходите, е развитието на туризма и привличането на инвеститори на зелено, които правят сравнително модерни предприятия с персонал от 30 до 50 души, от които 5 до 10 човека високо квалифицирани.

За решаване на проблема със заетостта на хората с увреждания, които в общината са няколкостотин, ролята на кмета трябва да е решаваща при разясняването на възможностите, които държавата е осигурила за фирмите, ако наемат такъв персонал. Това не може да се остави на произвола на съдбата – тоест хората с увреждания да разясняват на фирмите какви възможности е осигурила държавата.

За решаване на проблема с насърчаване на заетостта и квалификацията и преквалификацията на персонала трябва да се използват преди всичко еврофондовете, защото те отпускат много средства на фирмите именно в тази връзка, но отново всичко е въпрос на информираност, добра подготовка и добро изпълнение на проекта. Аз съм убеден, че ако аз съм кметът на Дряново, дряновските фирми ще бъдат едни от най-добре информираните за тези възможности и ще бъдат сред отличниците в страната по усвояване на средства точно по тези програми.

Само чрез подобряване на състоянието на бизнеса, заетостта и доходите в Дряново ще успеем да спрем изселването на младите, трудоспособни и активни дряновци от общината.

Ако аз бъда избран за кмет, ще стартирам веднага всички мерки изброени по-горе, защото всъщност на мен това ми е била работата в последните 15 години. Въпреки че икономиката е много инертна система, аз съм убеден, че резултатите ще започнат да се усещат много бързо и още след втората година на моето управление ситуацията в областта на бизнеса, заетостта и доходите в Дряново значително ще се подобрят.

Новини

виж всички