Статии

Визия за управление на Община Дряново на кандидата за кмет Емил Попов

Уважаеми съграждани, аз отново съм кандидат за кмет на Община Дряново, воден от амбицията и каузата да въведа най-модерен и професионален (европейски) стил на управление в общината, с тотална прозрачност в общинските финанси и дейността на кмета, администрацията и общинския съвет и постигане на максимална ангажираност и участие на гражданите в управлението и развитието на Дряново.

През изтеклите четири години аз полагах много усилия да бъдат минимални вредните последици от управлението на кмета Иван Николов, но за съжаление от позицията на общински съветник нямах достатъчно лостове за въздействие и не успях. Дряново продължи по пътя надолу, докато Трявна продължи по пътя нагоре, въпреки по-лошите си дадености от Дряново.

За успешното развитие на Община Дряново са нужни изключителна стратегия за развитие, изключителен план за действие по стратегията и изключително изпълнение на плана за действие. Сега накратко ще споделя своите приоритети и визия за насоките на развитие на града и общината, въпреки че ако стана кмет, веднага ще организирам широка дискусия по този въпрос, докато достатъчно голяма група дряновци се обединим около единна стратегия и план за дългосрочно развитие на Дряново, които да се следват през годините, без значение кой ще бъде кмет на общината.

Първият ми приоритет, в първите 2-3 месеца, ще бъде налагането на тотална прозрачност, без аналог в България, в управлението на общинските финанси и в дейността на общинската администрация и общинския съвет. След реализацията на този приоритет, веднага ще го презентирам на посланиците на Европейския Съюз в България, за да спечеля тяхната подкрепа за проекти, сътрудничество и малки инвестиции, които идват от техните страни в България, за да бъдат насочени към Дряново.

Вторият ми приоритет, отново в първите 2-3 месеца, ще бъде мобилизирането и ангажирането на всички активни и успели дряновци (в Дряново и извън него) в одобряването и реализацията на дългосрочна стратегия и план за развитие на Дряново и общината, като ще работя активно да се загърбят всички вражди, разделителни линии и нетърпимост.

Третият ми приоритет, който ще започне от самото начало и ще продължи докато съм кмет, ще бъде свързан с подкрепа на местния бизнес да става все по-конкурентен и да излиза на нови пазари, за да увеличава своите обороти и печалби, което ще води до по-голяма заетост и повече доходи за дряновци. Ще направя всичко възможно, а това е и моята професия, да привлека поне няколко малки чуждестранни инвестиции, именно по линията на добрите референции и контакти с посланиците на Европейския Съюз в България.

ПОСТОЯННО ЩЕ РАБОТЯ ЗА:
• Превръщането на Дряново и общината в едно добро място за живеене не само на дряновци, но и на хората от региона на Габрово и Велико Търново, чрез непрекъснато подобряване на качеството на инфраструктурата и условията за работа, свободно време и отдих, което освен че ще задържа хората в града, може да привлича нови заселници от региона и приходи в общината.
• Превръщането на Дряново в туристическа дестинация за културно-исторически, семинарен, събитиен, състезателно-тренировъчен, рехабилитационен и ваканционен туризъм, за което всички дадености са налице, но досега остават непрезентирани и неизползвани.
• Издигане нивото на обучение в детските градини и училищата на Дряново до най-високото за страната и Европейския Съюз ниво, за да се създадат условия не само за задържане на младите хора в града, но и за да се даде възможност на децата на Дряново да бъдат най-добре обучени спрямо връстниците си в страната, за да бъдат конкурентни и успешни в своя живот. При подобно развитие е възможно в Дряново да бъде привлечен елитен колеж, за което аз самият подготвям почвата от години, а градът разполага с всичко необходимо.
• Създаване на възможно най-добрите условия и среда за правене на бизнес в общината, в това число насърчаване на предприемачеството и създаването на Дряновска Търговска Камара, за по-добро представителство на дряновския бизнес пред потенциални партньори, инвеститори и форуми.
• Намиране на устойчиво решение за медицинско и болнично обслужване на жителите на Община Дряново.
• Организиране или домакинство на конференции, конкурси, фестивали, пленери, изложби и състезания, които да осигуряват постоянен приток на гости и пари в града, както и да издигат авторитета на Дряново в страната и чужбина.
• Поддържане и представяне пред света на всички културно-исторически обекти и историята на Община Дряново.
• Изграждане на модерна спортна база за децата, жителите и гостите на общината.
• Привличане на европейско и друго финансиране за всички възможни потенциални бенефициенти – община, училища, фирми, сдружения и т.н.
• Насърчаване на дарителството и безвъзмездния труд в полза на различни инициативи, които правят Дряново едно по-добро място за живеене, чрез увековечаване името на всеки, който е помогнал, дори само с един лев или дори само с един ден доброволен труд.
• Насърчаване сдружаването на дряновци по всякакви интереси, за да работят за своето самоусъвършенстване и/или за развитието на общината, в това число и създаване на палата на сдруженията за по-ефективната им работа и за по-ефективно партньорство помежду им и с общината.
• Привличане и ангажиране на всички успели дряновци, както живеещите в града, така и живеещите извън града и страната да помагат на Дряново и общината със своя опит, влияние и контакти, за което Дряново да им отдаде заслуженото по подобаващ начин.
• Изграждане на ефективни партньорства с общини от цяла Европа.
• Предоставяне на самостоятелен бюджет на населените места в общината, които местните жители да използват, според своите приоритети и виждания за населеното място.

Генералната ми цел ще бъде дряновци да получават достойни доходи и да имат самочувствието, че живеят в едно добро място и Дряново е един от най-популярните и уважавани малки градове в България със завидно минало, настояще и бъдеще и огромен принос към националната история и самочувствие. Вярвам, че дряновци ще станат още по единни, инициативни, одухотворени и позитивни хора с пословично гостоприемство и с усещане за гордост от това, което правят.

Новини

виж всички