Програма

Кауза

 • Край на разделението, омразата и враждата между дряновци. Дряновци да са екип и да не се делят по партиен, етнически, религиозен или друг принцип, да си партнират и да се уважават. Когато дряновец говори за дряновец да казва или добро или нищо;
 • Мотивиране и привличане на всички дряновци и приятели на Дряново да работят за развитието на града и общината, без значение от техния материален и обществен статус, без значение дали живеят или не в града и общината;
 • Дряновци да се превърнат в инициативни, одухотворени и позитивни хора с пословична гостоприемност и с усещане за гордост от това, което правят;
 • Дряново да се превърне в едно прекрасно място за живеене, работа и отдих;
 • Дряново да се превърне в най-популярният и уважаван малък град в България;
 • Или с няколко думи – Дряново Да Бъде: най-чисто и красиво, за пример и гордост, екип от дряновци.

Програма

 • Тотална прозрачност в управлението на общината – приходите и разходите, предложенията и решенията, сключените договори и дейността на администрацията;
 • Създаване на условия за тотален граждански контрол върху изразходването на бюджетните средства и дейността на всички доставчици на стоки и услуги за общината;
 • Приобщаване на гражданите към важните решения за развитието на Дряново и общината;
 • Максимално бързо и ефективно административно обслужване на граждани, организации и фирми;
 • Насърчаване на предприемачеството, подкрепа на местния бизнес и привличане на инвеститори;
 • Създаване на възможно най-добрите условия за правене на бизнес в общината;
 • Създаване и развиване на Дряновска Търговско-Промишлена Камара за ефективно подпомагане на бизнеса на дряновските предприемачи и инвеститорите в общината;
 • Развитие на общината, като туристическа дестинация за културно-исторически, семинарен, събитиен, състезателно-тренировъчен, рехабилитационен и ваканционен туризъм;
 • Поддръжката и представянето пред света на всички културно-исторически обекти в общината;
 • Изграждане на модерна спортна база за децата, гражданите и гостите на общината;
 • Изграждане на най-модерна училищна база и обучение с най-високи стандарти за децата на общината;
 • Привличане на инвеститор или партньор за изграждане на престижен колеж в града;
 • Осигуряване на устойчиво решение за медицинско и болнично обслужване на жителите на община Дряново;
 • Изграждане на приют за бездомни кучета, съгласно закона, и настаняване на всички бездомни кучето в него;
 • Осигуряване на по-добро отношение и достъпна среда за хората с увреждания;
 • Общината, бизнеса и сдруженията да усвоят в максимална степен средства от европейските програми за своето развитие;
 • Организиране или подкрепа на различни конкурси, фестивали, пленери, изложби, изложения, състезания и други подобни, които да водят участници и туристи и да издигат авторитета на общината;
 • Мотивиране на всеки жител да подпомага безвъзмездно развитието на общината, за което неговото име и дело ще бъдат увековечени;
 • Привличане на всички успели дряновци да работят за развитието на общината с техния опит, влияние и контакти;
 • Насърчаване сдружаването на дряновци по всякакви признаци и интереси, за да работят за собственото си самоусъвършенстване и за развитието на общината;
 • Създаване палата на сдруженията, която да обслужва и насърчава дейността на неправителствените организации;
 • Изграждане на ефективно партньорство между общината, бизнеса, образованието, културата, здравеопазването, сдруженията и успелите дряновци извън общината;
 • Изграждане на ефективни партньорства с общини от цяла Европа;
 • Предоставяне на самостоятелен бюджет за кметствата и по-големите населени места в общината.

Новини

виж всички