За Дряново

Бележити възрожденци от Дряново

Изглед от старо ДряновоНашият народ е родил чутовни синове – борци за нацио­нално освобождение, ратници против духовното робство, ра­детели за просвещаването, хайдути и мислители, поети и ге­рои, революционери и мъченици на подвига. Те са една ве­лика плеяда от достойни мъже, без които историята ни би била съвсем друга.

За чест и гордост на Дряново, трима от тази велика плеяда славни българи, трима от първите сред първите в род­ната история, са дряновци. Това са: Колю Фичето, Максим Райкович и Хаджи Минчо. По някакво съвпадение, те са се родили почти по едно и също време – на границата между XVIII и XIX век. За тези трима дряновци може да се го­вори само с удивление и преклонение.

Страници от историята

Новини

виж всички