За Дряново

Кримската война 1853-1856 год .

„Севастополското марабе“, „Кримската война“ – под то­ва име е известна голямата Руско-турска война от 1853-1856 год., в която се намесили и някои от западните страни. В нея участвували и много българи, които се притекли на помощ на своите братя руси. Няколко хиляди българи се запи­сали доброволци – „волентири“, в руската армия и участвува­ли във всички кървави битки около Севастопол. Сред тях бил и отец Максим Райкович, заедно с други дряновци. Ма­кар че надхвърли вече 50 год. и въпреки че бил свещеник, отначало на български доброволци, а после в руска военна болница, буйната му дряновска душа го тикала все към първите линии на битките, заради което получил и два орде­на за храброст. В тая война се родила и останала завинаги голямата му обич към руския народ и вярата, че само от Русия трябва да чакаме освобождението си. От другите дря­новци, участници във войната, в града не се помни никой се­га, но напоследък се откриха и нови имена В Кримската война участвувал като доброволец напр. дряновецът Пеню Димов Стойков, занаятчия („ремесленик“) и бил произведен в чин унтерофицер. Отначало той служил в I отделение на българските доброволци, после се прехвър­лил в Българската „волонтерска“ конница, а още по-сетне участвувал в отбраната на Севастопол. Под едно изложение до руския цар от 14 май 1857 год., подписано от български доброволци през Кримската война, личи и името на Боби Лазаров. Илия Николов от Дряново, роден около 1827 год., а след Освобождението живял в Русе, също участвувал в та­зи война, което личи и от свидетелството, издадено от воен­ния губернатор на Измаил. Той бил във II българска волон­терска рота от 1854 до 1956 год. Станчо Цочев от Дряново не бил обикновен участник във войната, а знаменосец на бъл­гарския доброволчески конен ескадрон. Цочев сам дал сред­ства за закупуване и ушиване на знамето, на което бил из­работен ликът на св. Георги, и го носил начело на ескадрона в редица сражения – при Силистра, с. Калипетрово и др. места. Някои споменават, че от Дряново е бил и участни­кът в Кримската война Станчо Иванов Ненов. С положител­ност може да се твърди, че ако някога се открият в архива на СССР списъците на българските доброволци в Кримска­та война, в тях ще могат да се прочетат имената и на други дряновци.

Страници от историята

Новини

виж всички