За Дряново

Хаджи Ставревата буна – 1862 год.

През 1862 год., докато записаните по призива на Раковски в Първата българска легия стотици българи помагали на сърбите в Белград да изгонят турците от града, в Търново избухнало въстание, известно в историята под името „Хаджи Ставревата буна“. Това въстание, според плана на Раков­ски, който бил негов инициатор, трябвало да бъде знак за повдигането на целия поробен български народ и сдружен със сръбския, да сложи край на османското владичество на Балканите. Българската легия в Белград, в състав повече от 1000 души, трябвало да мине България след обявяването на война от Сърбия на Турция, да обедини и поведе българ­ските въстаници в борба за освобождение на отечеството. Хаджи Ставри, който застанал начело на въстанието в Тър­новско, бил родом от Сливен и през Кримската война командувал рота български доброволци в руската армия.

В Хаджи Ставревата буна, по свидетелството на съвре­менници, участвували и много дряновци. Имената на повече от тях за съжаление са останали неизвестни, но все пак мо­жаха да се открият трима: Рачо Бакалина, Пенчо Раданов и Иван Стоянов Комитата (от к. Руня). След разгрома на въстанието Иван Стоянов Комитата бил заловен в Габровския бал­кан и осъден на 15 г. тъмничен затвор. След като прекарал 8 години в цариградските тъмници, бил изпратен на вечно за­точение в Мала Азия, отгдето се завърнал едва след Осво­бождението на България. Починал на 1.VIII.1906 год., на 70-годишна възраст. Пенчо Раданов и Рачо Бакалина, заед­но с други свои другари успели да избягат във Влашко, а турският съд ги осъдил задочно. През 1871 год. търновските жители направили постъпки за амнистия на тия дейци, като се аргументирали, че „Тия хора вече ще си гледат ра­ботата“, „Че занапред ще живеят честно и почтено, без да се вдават на такива бунтовни идеи“. Но както турската власт не повярвала в такова уверение, така и повече от участниците във въстанието, не мислели да се прекланят пред народните тирани и не се върнали по родните си места.

Страници от историята

Новини

виж всички