За Дряново

В четата на Стефан Караджа – 1866 год.

За четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 год. е писано много в нашата историческа и художестве­на литература, но съвсем малко се знае, че през пролетта на 1866 год. двамата войводи и Желю Войвода също преминали Дунава и действували със самостоятелни, макар и малоброй­ни чети: Стефан Караджа в Източна Стара планина, Хаджи Димитър около Сливен, а Желю Войвода в Казанлъшкия балкан. Именно в една от тия чети, на Стефан Караджа бил и Генчо Илиев от Дряново. По-късно същият участвувал и в Сръбско-турската война през 1876 година в четите на дядо Це­ко Войвода и на Христо Македонски. След Освобождението Генчо Илиев (роден през 1845 год.), живял в с. Тюрк Смил (сега Нова Черна), Тутраканско. Починал на 11.VII.1928 година.

Страници от историята

Новини

виж всички