За Дряново

В четата на Филип Тотю – 1867 год.

През май 1867 год. в България преминала четата на вой­водата Филип Тотю. Според плана му, освен доведените от Влашко четници, в нея трябвало да се включат и някои дря­новци. Затова след тежките боеве с турците при село Върбовка – Павликенско, само след една, нощ Филип Тотю и момчетата му осъмнали към дряновските колиби Тъпанарите (сега с. Чуково), и достигнали до дряновските лозя. Че­тата спряла на хайдушкото кладенче в местността „Гълъба“. Тук се обадили на група жени, които работели в лозята, като попитали где са мъжете им.

- Нашите мъже са по кярове и в Селото ни са останали само жените – отговорила една приказлива жена от Тъпанарите.

Жените нахранили четниците. Филип Тотю на тръгване им поръчал после да обадят в конака, че храната им е взе­та насила, за да не им сторят нещо. Като се разделила с тях, четата заобиколила Дряново и стигнала до долния край на града, при „чехларската чешма“ до днешната вагонена фабрика. Тук четниците се спрели и се напили с вода. От там пак тръгнали по баира „Чубрека“ над Дряново, към гората за с. Ялово. Но случило се, че четникът Никола Ив. Шопа забравил непредпазливо чантата си, в която имало и фишеци. Някакъв турчин намерил чантата и бързешком изтичал да обади в конака. Веднага се дигнала многобройна потеря по дирите на четата. Потерята сварила момчетата като почи­вали на „Чубрека“, без да подозират, че са открити. Нена­дейно те били нападнати. Пръв рипнал Филип Тотю. Завър­зало се сражение. Повече от четниците и войводата им успе­ли да се измъкнат от обкръжението, но останал убит дру­гарят им Петър Иваницов Кабакчиев – Тютюнджията от Сви­щов и ранен Костаки х. Ив. Паков от Плевен. След два дни турците заловили Костаки, отвели го в Русе, където бил осъ­ден на смърт и обесен. Край Дряново бил убит и четникът Георги Замфиров Велезлията от Велес, а хаджи Никола от Тиквеш – Македония, бил ранен, но успял да избяга. Че­тата се въртяла още 3-4 дни около Дряново, по дряновски­те чукари и поела Балкана, минавайки край селцето Белица.

Вдигналите се на крак около града потери от башибозуци по­пречили на неколцината дряновци, които очаквали Филип Тотю, да се присъединят към четата му. Главата на убития четник Петър Иваницов от Свищов, забита на кол, била за­несена на конака в Дряново, подритвана като топка и сма­зана с удари от дървета от събралите се цигани, за сплашване на дрянов­ци.

Страници от историята

Новини

виж всички