За Дряново

В четата на Панайот Хитов – 1867 год.

Тая чета преминала в България през Дунав и достигнала до Стара планина през Дели Орман. В нея имало отбрани стари хайдути и верни народни синове като дядо Желю, Васил Левски, Иван п. Христов Кършовски от  Елена и др. Между тях бил и Христо Дряновски. Истинското му  име било Христо Петков Генчев (Генчович),   роден   през 1838 год. в Дряново. На­всякъде бил известен като Христо Дряновски. В различните документи като негово родно място се сочи или с. Ганчовец, или гр. Дряново. Възможно е само да се е родил в Ганчовец, а да е отраснал в Дряново или пък семейството му да е пре­селено от Ганчовец в Дряново.

Както много други дряновски мъже, след завършване на училище Христо Дряновски напуснал родното си място и тръгнал по гурбет. Установил се в Тулча, в Северна Добру­джа, където отворил дюкянче. Успоредно с търговията си той се интересувал и от народните работи. И щом чул, че Панайот Хитов е преминал България начело на една чета, Христо побързал да отиде при него. Заедно с Иван Цан­ков Телеграфчията от Жеравна заминали от Тулча по дирите на четата и намерили Панайот Хитов в боаза под Котел.

Това било на 22 май 1867 год. Панайот Хитов се славел като един от първите български войводи и Дряновски вярвал, че скоро ще дойде освобождението на България, щом тръг­нат между българския народ с такъв известен войвода. Пък и Панайот Хитов имал добри чувства към дряновци, между които, при някогашните си кръстосвания на Стара планина имал верни ятаци. Такъв бил например Момерката, от едни колиби до Дряново, който укривал войводата през зимата на 1862-63 год. след разтурянето на Първата българска ле­гия в Белград. След участието си в легията, още щом на­мислил пак да тръгне по Балкана, войводата изпратил своя другар Иван п. Иванов Кършовски (от гр. Елена) с тайна мисия в България – „да съобщи на приятелите и познайни­ците ми за моето излизане в Стара планина това лято. За тая цел той замина през Свищов и Търново за Дряново, Габро­во, Трявна, Елена и пристигна в Сливен благополучно, като изпълни точно поръчението ми …“ – пише Хитов. А поръ­чението на Панайот Хитов, както за Дряново, така и за другите места, било да се осигурят ятаци, скривалища и храна. Фактът, че Хитов се укривал дълго време у дряновеца Иван Момерката говори, че Кършовски си е изпълнил добре зада­чата.

От Котел Христо Дряновски вървял неотлъчно с войво­дата из планината, докато се срещнали с останките от чета­та на Филип Тотю някъде между Златица и Етрополе. По-нататък четите се слели и тръгнали заедно към Сърбия, чак до град Княжевац, където били разпуснати. Христо Дрянов­ски се записал и участвувал през есента на 1867 год. във Втората българска легия в Белград заедно с Васил Левски, с Христо Македонски и други видни революционни дейци. А след разпръсването на Легията, заминал за Влашко.

Страници от историята

Новини

виж всички