За Дряново

Сръбско-турската война – 1876 год.

Незаглъхнало още ехото от славното Априлско въстание в България през 1876 год. и сърбите обявили война на Турция. Вярно е, те доста позакъснели с нея, защото нашите революционери вярвали, че в голямата битка българите няма да бъдат сами. Сръбско-турската война не дала очакваните резултати за свободата на България. Но все пак ня­колко хиляди българи участвували в нея, на страната на сърбите. От всички краища на поробена България към сръб­ското градче Кладово се стекли храбри мъже, за да премерят отново сили с вековния си тиранин. Не останали назад и дряновци. Вече са известни имената на повече от две де­сетици синове на Дряново, участвували като доброволци в Сръбско-турската война през 1876 год. Те са следните: Пет­ко Иванов Богданов, Петър Иванов Градинаров (след Ос­вобождението живял в гр. Русе); Ганю Илиев Губерков (ро­ден през 1839 год., после опълченец); Стефан Ганчев Раданов (роден през 1848 год.), след Освобождението е живял в с. Ресен, Великотърновско, служил в четата на Филип Тотю, починал на 18.V.1900 год.; Атанас Добрев (от колибите Игнатовци); Колю Ив. Терзиев от с. Ганчовец; Колю Стой­чев Недев от с. Ганчовец; Ботю Атанасов Драганчовски от с. Ганчовец, роден през 1844 год. бил първо в четата на Фи­лип Тотю, после в Руско-българската бригада – 2-ри бата­льон на кап. Райчо Николов, починал през 1932 год.: Васил Попов, Ганчо Ненов (от колиби Игнатовци бил в четата на Филип Тотю); Дончо Колев Ганев Пашата (участвувал в Руско-българската бригада, след Освобождението живял в с. Виноград, починал през 1915 год.); Марко Г. Лулеолу; Станчо Колев Станев Комитата от с. Ганчовец, роден през 1857 год., участвувал в четата на Филип Тотю. Пленен от турците в Берковския балкан, прекарал в Търновския за­твор 7 месеца. Починал на 26.I.1928 год.; Минчо Колев от с. Долни Върпища до Дряновския манастир, участвувал в четата на Христо Македонски, убит през войната; Генчо Илиев, стар поборник, участвувал преди това в четата на Стефан Караджата през 1866 год., а през Сръбско-турската война в четата на дядо Цеко войвода. Роден през 1845 год., починал през 1899 год. След Освобождението живял в с. Тюрк-смил, Тутраканско; Янко Ганчев Дряновски, преселен от Дря­ново в Русе. Членувал в Русенския таен революционен ко­митет, за което бил съден от турската власт. Във войната участвувал в четата на кап. Райчо Николов и бил убит на 6 август 1876 год. при с. Копривница. Като доброволци във войната участвували също: Никола Тодоров, Пеню Станчов, Пенчо Губерков, Христо Николов, Йордан Стойков, Нено И. Стефчов и др. Дряновци били повече в четата на войводата Филип Тотю, но имало и в другите български доброволчески чети – на Панайот Хитов, на Христо Македонски, в Руско-българската бригада, при кап. Райчо Николов и други. А старият поборник дряновец – Пенчо Раданов, дал много средства за закупуване на оръжие, обуща и друго снаряжение, необходимо за българските доброволци в същата война.

Страници от историята

Новини

виж всички