За Дряново

Дейци на културата и науката в Дряново

Малко са селищата у нас, които могат да се похвалят с толкова писатели, композитори, научни работници и други творци както Дряново. Техният принос в историята и разви­тието на българската литература, музика, изкуство и наука е съществен. Дряново винаги се е гордеело, че тук са се роди­ли и отраснали редица изтъкнати представители на родната култура и изкуство. Макар че тия дейци (с изключение на Ат. Смирнов) са работили през по-голямата част от живота си далеч от родния си край, те никога не са скъсвали с него, никога не са преставали да се чувствуват дряновци. Затова една история на Дряново не ще бъде пълна, ако не се отде­ли място и за тях.

Страници от историята

Новини

виж всички